logo

Visie

RailLinkSystems verbindt partners in de Europese railinfrastructuur

Onze visie & missie

RailLinkSystems voorziet in een gebruiksvriendelijk systeem, dat de gebruiker ontzorgt door (als eerste) het mogelijk te maken eenvoudig TCM-berichten samen te stellen en te versturen aan Infrastructuurbeheerders en/of andere spoorwegondernemingen in de gehele Europese Unie.

RailLinkSystems bouwt een modulair systeem waarin op termijn ook (internationale) treinpaden aangevraagd kunnen worden, het z.g. orderportaal. Dit orderportaal gaat het door ProRail in 2020 uit te faseren ISVL vervangen. Het systeem is scalable, draait op verschillende devices en is te koppelen aan bedrijfseigen plan- of andersoortige programma’s. Daarnaast wordt het mogelijk om op daadwerkelijk stroomverbruik in plaats van tonnage-kilometer met VIVENS te verrekenen, door ProRail te voorzien informatie over tractie aan Energie Verzamel Applicatie (EVA).

Onderscheidend product

RailLinkSystems onderscheid zich in de markt door flexibiliteit. Daar waar andere bedrijven duidelijk een “buy-in strategie” hanteren met een volledig pakket en hoge kosten, biedt RailLinkSystems ook de (technische) componenten aan en diverse integratiemogelijkheden. Daardoor staat niet het systeem, maar uw eigen bedrijfsvoering centraal. Onze oplossingen worden daar gebruikt waar ze nodig zijn. In combinatie met een passend abonnement (5 gradaties) kunt u ongeremd ondernemen in de wetenschap dat u weet waar u aan toe bent en uw IT-kosten niet stijgen fluctueren in relatie tot uw treindienst.

Common Interface (CI)

Dit (technische) component regelt de uitwisseling van berichten tussen spoorwegondernemingen en infrabeheerders (zoals ProRail) in Europees verband. De CI is goed te integreren met andere producten.

Train Composition Messages (TCM)

In deze module kunt u de treinsamenstelling van de door te rijden (goederen)trein opbouwen en in een bericht via de Common Interface aan de railinfrabeheerder of andere spoorwegonderneming versturen. Het op deze wijze aanleveren van de treinsamenstellingsinformatie vervangt het de oude XML aan OVGS.

Passenger Train Composition Process Messages (PTCPM)

De aanlevering van treinsamenstellingsinformatie van reizigerstreinen en ledigmaterieel middels dezelfde uniforme berichtenvorm als TCM, via dezelfde Common Interface.

Kenmerken

 • koppelbaar met eigen systemen
 • realtime
 • webbased
 • laagdrempelig
 • gebruiksvriendelijk
 • zo min mogelijk kliks
 • snel en betrouwbaar
 • denken in data, niet in formulieren
 • persoonsgerichte applicatie
 • past zich aan aan het device, scalable
 • continu verbetering, levend product
 • NIET: een uitgebreid planprogramma, waarin u al uw personeel en materieel kunt plannen (dat hebt u waarschijnlijk al, misschien zelfs voor u geschreven)
Title of the image box