logo

Bedrijfspresentatie

connecting our partners to the European railway infrastructure

Wie

Proudly made in the Netherlands

RailLinkSystems is een startup, gedreven door Johan de Lange en Berend Wilkens.

Johan loopt sinds 1996 mee in de Nederlandse spoorwereld. Hij is zijn loopbaan begonnen als machinist, heeft de sector in zijn volle omvang leren kennen en een breed netwerk opgebouwd.
Berend is groot geworden in de informatietechnologie en momenteel als docent ICT verbonden aan de Hogeschool Utrecht. Hij heeft een even groot netwerk aan kennis op IT gebied opgebouwd.

Samen combineren Johan en Berend op unieke wijze de kennis van spoor en IT.

Johan de Lange

Oprichter/Owner RailLinkSystems & Menz Spoorwegdiensten

Johan de Lange

Berend Wilkens

Oprichter RailLinkSystems & Docent Hogeschool Utrecht

Berend Wilkens

Wat

Op dit moment bouwt RailLinkSystems aan een gebruikersvriendelijk informatieplatform. Dit platform regelt de informatieuitwisseling van o.a. treinsamenstellingen (Train Composition Message, TCM) met alle Europese infrastructuurbeheerders en/of spoorwegondernemingen. Door een goede samenwerking met diverse ontwikkelpartners uit verschillende disciplines van de spoorbranche wordt een uniek product gecreëerd dat niet alleen gebruiksvriendelijk is, maar ook voorbereid op verdere integraties binnen en buiten de spoorsector. Het platform spreekt de taal van de spoorvervoerders en wordt vormgegeven met en voor de gebruiker.

Het platform wordt gerealiseerd met de modernste technieken door een samenwerking met de Hogeschool Utrecht. In academisch jaar 2019-2020 werd  een project gestart met zes derdejaars ICT-studenten. Deze studenten hebben  met een frisse en open blik de input van de ontwikkelpartners verwerkt in een gebruiksvriendelijk en modern systeem waarin alle berichtenstromen afgewikkeld kunnen worden. Inmiddels wordt door een nieuwe groep studenten verder gewerkt aan de ontwikkeling van het platform en de daarop toe te passen modules. Daarnaast stemt RailLinkSystems de productontwikkeling vanaf de ontwikkelingsstart af met de Nederlandse railinfrastructuurbeheerder ProRail, waardoor het systeem direct aan alle eisen voldoet en in de praktijk getoetst wordt.

Waarom

De trein levert een belangrijke bijdrage aan de reductie van CO2 uitstoot door  “groene” transport. Intussen is Europa op spoorgebied nog erg versnipperd en heeft vervoer per spoor nog geen sterke concurrentiepositie t.o.v. andere – meer vervuilende – vervoersmodaliteiten.

De Europese Unie heeft als doel het spoor in Europa (de zgn. SERA Richtlijn) beter te harmoniseren, waardoor het veel gemakkelijker moet worden internationale treinen te (laten) rijden, de veelbesproken interoperabiliteit. Daarnaast hebben spoorwegondernemingen en verladers ook meer behoefte aan geüniformeerde informatieuitwisseling over de landsgrenzen heen.

Het Europese agentschap (ERA, EU Agency for Railways) heeft inmiddels meer dan 70 juridische bepalingen uitgevaardigd die beschrijven hoe informatie in en tussen de lidstaten en op gelijke wijze tussen Inframanagers en spoorwegondernemingen dient te wordt gecommuniceerd. Bijvoorbeeld informatie over de samenstelling van een trein, maar ook het aanvragen van een treinpad, of het doorgeven van vertraging. Dit geldt voor alle soorten treinen, dus voor zowel goederen- als reizigersvervoerders, maar ook vervoerende aannemers en historisch materieel.

Door deze standaardisering ontstaat een eenvoudigere en efficiëntere planning en bijsturing van verkeer in de totale logistieke spoorketen. In eerste instantie voornamelijk voor grensoverschrijdend verkeer, maar ook tussen partners: bijvoorbeeld tussen terminal, vervoerder en infrabeheerder.

Grote vervoerders zoals de NS kunnen gemakkelijker voldoen aan de nieuwe standaarden. Kleine vervoerders daarentegen hebben vaak niet de ICT kennis om deze communicatie op een goede manier op te zetten. De startup RailLinkSystems heeft zich als doel gesteld een vertaling te maken van een complex technisch bericht naar een intuïtieve web-app. Waardoor ook de kleine vervoerders aan de nieuwe standaarden kunnen voldoen.

Wilt u deelnemen in RailLinkSystems?

Kijk dan op de pagina Partners hoe u zich kunt aansluiten als partner.